1000 zabaw i gier ruchowych, w szkole i w czasie wolnym, na każdy dzień roku, dla dzieci i młodzieży, niezbędny przewodnik dla nauczycieli i wychowawców
logowanie

WIELKA KSIĘGA
ZABAW I GIER RUCHOWYCH
Część I - Wiosenno-letnie ciepłe dni.
Część II - Jesienno-zimowe chłodne dni.

| strona główna | o autorach | wydawnictwo | recenzje | podobne propozycje | opinie o książce |ZAMÓW cz.I
ZAMÓW cz.II
zobacz opinie
dodaj opinie
spis treści
opis
fragmenty książki
księgarnie detaliczne
inni dystrybutorzy
osnowy lekcyjne
Osnowy lekcyjne


 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

Klasa IV, dziewczęta i chłopcy - 24 ćwiczących w kostiumach gimnastycznych

Warunki - korytarz szkolny

Krótka charakterystyka klasy - rozwój fizyczny wg norm, orientacja słaba

Zadania: 

1. Doskonalenie przeskoku zawrotnego przez ławeczkę.

2. Doskonalenie orientacji   

Przybory i sprzęt:

Szarfy w 3 kolorach                30 sztuk

Chorągiewki w 3 kolorach       6 sztuk

Piłki lekarskie 2 kg                   3 sztuki

Ławeczki gimnastyczne           3 sztuki

LP

TOK LEKCYJNY

T     R     E     Ś     Ć

CZAS

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

 1

Ćwiczenia porządkowo porządkowo - wychowawcze

Zbiórka przywitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadania: będziemy doskonalić przeskok zawrotny przez ławeczkę.

   3

Ustawienie w szeregu, odliczenie do 3, podział na trzy drużyny i rozdanie szarf kolorami drużyn.

 2

Zabawa lub gra o charakterze ożywiającym

/ masowa, znana, lubiana /

Berek przyjaciel

Nauczyciel wyznacza jednego berka. Berek zdejmuje szarfę i trzyma ją w ręku / każdy berek wykonuje to samo /. Zabawa trwa. Dzieci mogą obronić się przed berkiem chwytając się za ręce w parach. Para jednak musi posiadać szarfę tego samego koloru.

   3

Nie dopuszczać do dłuższego niż 1-3 sekundy trzymania się za ręce.

Jeżeli któryś z goniących nie daje sobie rady, zmienić berka.

 3

Ćwiczenia gimnastyczne wolne / bez użycia przyrządów, ale ewent. z przyborami / ramion, nóg, tułowia we wszystkich płaszczyznach, ćwiczenia równoważne wolne, podpory, ćw. m. brzucha, podskoki.

Ćwiczenia z szarfami.

Ćw. RR - pajacyk w przód / szarfa w jednej R /, pajacyk w bok z przekładaniem szarfy z R do R.

Ćw. NN - Pw. szarfa między kciukami przed sobą, wymachy NN w przód raz LN, raz PN. Wymachy N i przerzucenie szarfy pod N, złapać tą samą R.

Ćw. tułowia - Pw. Stanie w rozkroku szarfa w RR z przodu, skrętoskłony, skłony w przód, RR w górze skłony boczne.

Ćw. równoważne - Pw. Stanie na 1N RR w górze trzymają szarfę, wymachy RR i tułowia / naśladowanie drzewa w czasie wiatru /, zmiana N.

Ćw. w podporze - Pw przysiad podparty, wymachy ugiętych NN w górę "konik".

Podskoki - Pw postawa, szarfa na podłodze w kształcie kółeczka. Skoki do środka i na zewnątrz - szarfa parzy.

   5

Na sygnał dzieci wykonują "wiatraczek" szukając sobie miejsca do ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są w formie naśladowczej.

Wyróżniać dzieci wykonujące najlepiej - mogą demonstrować pozostałym.

 4

Zabawa lub  gra  z mocowaniem i dźwiganiem lub zwisy na przyrządach

Sztafeta wahadłowa

Podział na trzy zespoły. Każdy zespół podzielony na dwie części, z których jeden ustawia się na linii startu, a drugi naprzeciw na linii mety.

Pierwszy z każdego rzędu stojącego na linii startu , trzymając 2 kg piłkę lekarską , biegnie do pierwszego z rzędu stojącego na mecie i przekazuje mu piłkę, którą ten z kolei zanosi do stojącego na linii startu itd. Każdy, kto odda piłkę swemu następcy, staje na końcu zespołu, do którego przybył. W ten sposób następuje całkowita zmiana miejsc współćwiczących. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów.

    5

Punktacja:

- za szybkość: 1m.-15 pkt, 2m.-13 pkt, 3m.-11 pkt. Za każdy błąd odlicza się po 1 pkt.

Błędy: zgubienie piłki, falstart.

Wygrywa drużyna, której pozostanie więcej pkt.

 5

Ćwiczenia równoważne na przyrządach

Przejście po ławeczce ustawionej normalnie i odwróconej.

   4

Ustawienie w 3 rzędach wg kolorów szarf. Dla bezpieczeństwa dwoje siedzi na przeciwległych końcach ławeczek.

 6

Ćwiczenia zwinności na przyrządach

Przeskok zawrotny przez ławeczkę i przejście między listwami ławeczki

   4

Ustawienie i asekuracja jak w poprzednim punkcie. Pokaz przeskoku zawrotnego.

 7

Zabawa lub gra masowa bieżna albo skoczna lub skok przez przyrząd wykonany strumieniem

Znajdź swój kolor

Nadal podział na trzy zespoły. Dzieci biegają swobodnie po całym pomieszczeniu. Na polecenie "stój' wszyscy zatrzymują się i zasłaniają rękami oczy. W tym czasie prowadzący ustawia w trzech miejscach trzy chorągiewki w kolorach szarf poszczególnych zespołów. Na sygnał 'już' dzieci otwierają oczy i biegną do swoich chorągiewek przy których ustawiają się w szyku zapowiedzianym przez prowadzącego.

   5

O kolejności miejsc decyduje szybkość ustawienia się przy chorągiewkach.

Ustawienia: w rzędzie, w kole stojąc, w kole siedząc itp.

 8

Zabawa lub gra rzutna albo kopna

Sztafeta z toczeniem

Trzy zespoły siedzą w rzędach w siadzie skrzyżnym. Ostatni zawodnik z każdego zespołu ma piłkę lekarską 2 kg. Na sygnał nauczyciela zespoły podają piłkę do pierwszego, ten wstaje, toczy piłkę po ziemi do półmetka i z powrotem, siada na końcu swojego rzędu i również podaje piłkę do przodu. W ten sposób startują wszyscy zawodnicy

    6

Punktacja jak w poprzednich konkursach

Błędy: ominięcie partnera w czasie podawania piłki.

Gra kończy się kiedy piłka wróci do rozpoczynającego toczenie.

9

Zabawa lub gra skoczna albo skoki przez przyrząd lub zabawa, gra bieżna / formy sztafetowe /

Przeskok zawrotny przez ławeczkę.

   4

Ustawienie i asekuracja jak w 5 pkt. konspektu.

10

Ćwiczenia korektywne, głównie wyprostne w górnej części tułowia oraz przeciw płaskostopiu.

1.        Pw siad skrzyżny plecy proste, szarfa między kciukami RR z przodu - przenoszenie szarfy nad głową do tyłu i do przodu.

2.        Pw jak wyżej - skrzydełka.

3.        Pw siad prosty szarfa przed ćwiczącym,  unoszenie szarfy palcami N i drugiej N

   3

"Wiatraczek", każdy szuka wolnego miejsca.

Wyróżnić najlepiej wykonujących ćwiczenia.

Dzieci zdejmują obuwie.

12

Zabawa lub gra o charakterze uspokajającym

Dzień dobry   

Uczestnicy siedzą w luźnej gromadce, jeden z nich stoi przed pozostałymi w odległości kilku kroków, odwrócony tyłem. Jeden z uczestników wyznaczony przez nauczyciela mówi "dzień dobry". Zadaniem stojącego tyłem jest rozpoznać, kto te słowa wypowiedział. Nie odwracając się wypowiada nazwisko rozpoznanego. Jeżeli wskaże trafnie, zmienia z nim miejsce i zabawa toczy się dalej.

   3

Dopuszczalne są dwie pomyłki

13

Ćwiczenia porządkowo - wychowawcze

Zbiórka, zebranie szarf, wyróżnienie dzieci, które poprawnie wykonywały zadania. Zebranie przyborów. Pożegnanie i wymarsz do szatni.

   3

Ustawienie w trójszeregu kolorami szarf. Pierwsi z prawego skrzydła zbierają szarfy.

Wymarsz trójkami do szatni.

Zadanie 1. Realizowane było w pkt. 3,7,10

Zadanie 2. Realizowane było w pkt. 2,4,8,12


 

 

 

strona główna | o autorach | wydawnictwo | recenzje | podobne propozycje | opinie o książce | księgarnie detalicze | inni dystrybutorzy | osnowy lekcyjne